Știri primării

Publicat: 2019-12-11
Proiecte de investiții: Sunt două proiecte depuse și aprobate la finanțare în cadrul P.N.D.L 2 - EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE APĂ ÎN LOCALITĂȚILE BUHACENI ȘI PASATENI, COMUNA TRUȘEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI cu o valoare totală a investiției de 6.500.000 lei, momentan el ajungând ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-11
Proiecte de investiții: Programul Operațional Regional 2014-2020 aflate în implementare Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei / POR - Axa 7.1 - Apel proiecte nr. 1 Crearea unui spațiu de agreement si loisir în stațiunea balneo-c... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-11
Proiecte de investiții: Introducerea apei potabile în localitățile Mișca, Vânători, Satu-Nou Rețea de canalizare și stație de epurare în comună Modernizarea rețelei de energie electrică și a iluminatului public Reabilitare infrastructură scoli ,grădinițe, cămine cultural,etc A... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-11
Proiecte de investiții: Proiecte 2016-2020 Sistem de alimentare cu apă satele Ceparii Ungureni și Urluiești, comuna Cepari județul Argeș Sistem de alimentare cu apă sat Ceparii Pământeni, Cătunele Planul Oii - Valea Ceparilor, comuna Cepari județul Argeș Construire pod din beton armat pest... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-10
Proiecte de investiții: Introducerea canalizării în toată comuna Proiecte Obreja: Canalizare şi staţie de epurare Reparaţii cămin cultural Asfaltare străzi, rigole şi podeţe Regularizare şi refacere diguri Bistra şi pârâu Burau Refacere drumuri agricole Virciorova şi Calova ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-10
Proiecte de investiții: Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri a comunei Reabilitarea rețelelor de apă și introducerea sistemului de canalizare Reabilitare grădiniță în satul Dealu Fuumos Înființare rețea de distribuție gaze naturale în satul Dealu Frumos ​Construire ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-10
Proiecte de investiții: Sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare Modernizare a sistemului de alimentare cu apă Centru multifuncțional de zi Modernizare și dotare Cămin Cultural ​Dotare Școala Gimnazială cu grupuri sanitare Modernizarea sistemului de iluminat public
Publicat: 2019-12-10
Proiecte de investiții: Modernizarea drumurilor în cele două sate Realizarea încălzirii centrale la Şcoala Generală şi Grădiniţa din satul Bogata Extinderea reţelei de apă potabilă în satul Ranta şi realizarea reţelei de canalizare în comuna Bogata Proiecte realizate 2016... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-09
Proiecte de investiții: Rețea de distribuție de gaze naturale în comuna Săcădat Alimentare cu apă în comuna Săcădat Înființare rețea de canalizare în comuna Săcădat, localitatea Săcădat Extindere canalizare menajeră în localitatea Săbolciu Proiecte realizate 2016 &... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-09
Proiecte de investiții: Asfaltarea drumurilor locale în comuna Lehliu prin PNDL obiectiv realizat Modernizare drumuri sătești în sat Lehliu și Săpunari - obiectiv în lucru Extindere rețea iluminat pubil stradal - obiectiv realizat Modernizare iluminat public - obiectiv realizat... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-09
Proiecte de investiții: Racorduri la rețeaua de canalizare existentă și extindere rețea canalizare în localitățiile Biertan și Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu - valoare proiect 5.883.124, 41 lei - PNDL II Reabilitare și modernizare drum comunal DC 24 Biertan - Copșa Mare și modernizare... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-09
Proiecte de investiții: Modernizare străzi și drumuri în comuna Pir 11 km Reabilitarea Căminului Cultural Pir Înființare Grădiniță în localitatea Pir Achiziționare de echipamente ​​Înființarea unui parc de agrement Pir
Publicat: 2019-12-06
Proiecte de investiți: Proiecte 2016-2020: Canalizare și Stație de epurare ape uzate în comuna Dobârceni Modernizarea drumurilor de interes local, 4,9 km în comuna Dobârceni Construire gradiniţă cu doua Săli de clasă Derularea Programului Operețional pentru Pescuit POP, ... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-06
Proiecte de investiți: Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa judeţul Vâlcea Extindere reţele de joasă tensiune în Voineasa, Voineşiţa, Valea Măceşului şi în zona Obârşia Lotrului Modernizare DC 175 Voinesita, în comuna Voineasa,... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-06
Proiecte de investiți: ​Reabilitare, modernizare și dotare școli comuna Todirești Înființare grădinița cu program normal în sat Costânca Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural Părhăuți Achiziționare autospecială de pompieri Grădina de Vară în sat Todirești Ame... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-06
Proiecte de investiți: Proiecte 2017 - 2020: Reabilitare termică a Spitalului Orășenesc Turceni, județul Gorj Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Turceni, județul Gorj, prin Modernizare și Dotare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Strâmba-Jiu și Realizare teren de spor... Citește mai departe
Publicat: 2019-12-05
Proiecte de investiții: Construcția rețelei de apă și apă uzată, în sat Araci, comuna Vâlcele, județul Covasna Reabilitare, modernizare și dotare a caminelor culturale, din comuna Vâlcele, sat Vâlcele, sat Araci și sat Ariușd ​Modernizare DC33C

icon facebook Share

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor!
Pentru mai multe informatii despre cookie-uri puteti citi aici.

Se încarcă...